PC Gaming Esports i3 3050 (i3-12100F, RTX 3050 6GB, Ram 16GB, SSD 500GB, 550W)

Liên hệ

Danh mục:
X