PC Gaming Esports i5-3050 (i5-12400F, RTX 3050 6GB, Ram 16GB, SSD 512GB, 550W)

Liên hệ

Danh mục:
X